Dokumenta      

Pozovite nas: 011/334 20 58 |    065 920 90 98

Uslovi Plaćanja

 

Gotovinsko plaćanje:

Uplata avansa od 40% (ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja) prilikom rezervacije, ostatak od 60% , najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.

 

Plaćanje platnim karticama (Dina, Visa, Master, Maestro):

Uplata avansa od 40% (ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja) prilikom rezervacije, ostatak od 60%, najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.

 

Čekovima gađana:

Uplata avansa od 40% (ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja) prilikom rezervacije, ostatak od 60% odloženim plaćanjem do
15.10.2021., uz deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa datumima realizacije 01. ili 15-og u mesecu.

 

Banka Intesa kreditnim karticama:

Uplata avansa od 40% (ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja) prilikom rezervacije, ostatak do 15.10.202. (odnosi se na APARTMANSKI SMEŠTAJ u Grčkoj u organizaciji Sani Trade & Tours-a) na maksimalno 6 mesečnih rata.

 

Administrativna zabrana:

Akontacija 40% (ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja) prilikom rezervacije, ostatak do 15.10.2021. godine, sa dospećem rate svakog 15-og u mesecu. Organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica, čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se u EUR, a plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS na dan izdavanja rešenja o administrativnoj zabrani.

 

Uslovi i način plaćanja: cene prikazane u tabelama su izražene u EUR ili u RSD. Ukoliko su cene izražee u EUR plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti, posrednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u EUR, a ostatak duga ostaje izražen u EUR. Uplaćeni iznos ne podleže promeni usled promena kursa EUR/RSD.

 

NAPOMENA: gore navedeni Uslovi i način plaćanja važe za sve objavljene programe u organizaciji T.A. “Sani Trade & Tours” d.o.o., osim za programe gde su navedeni posebni uslovi i načini plaćanja.

 

PREUZMITE USLOVE PLAĆANJA

 

Pozovite nas