Dokumenta      

Pozovite nas: 011/334 20 58 |    065 920 90 98

Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 8. mart 2023.

 

 

Sani trade & tours doo vaše lične podatke koje ste uneli na ovom veb sajtu nikada ne otkriva trećim licima. Preduzećemo sve korake koji su potrebni kako bi se sačuvala bezbednost vaših ličnih podataka.

 

 

Kolačići na vašem uređaju nam ne mogu otkriti vaš identitet (ime i prezime), fizičku, tj. stvarnu adresu stanovanja, broj vašeg mobilnog telefona, itd.

 

 

 1. Uvod

 

Dobrodošli u Sani trade & tours doo

 

Sani trade & tours doo (u daljem tekstu „mi“ ili „naš“) upravlja domenom i sadržajem na veb adresi https://sanitours.com (u daljem tekstu

„Usluga“). Naša Politika privatnosti se odnosi na vašu posetu našoj veb stranici https://sanitours.com i objašnjavaja kako prikupljamo, čuvamo i raspolažemo podacima koji proizlaze iz vašeg korišćenja naše Usluge.

 

Vaše podatke koristimo za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge pristajete na prikupljanje i upotrebu podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako u ovom tekstu nije drugačije definisano, izrazi korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao u

našim Uslovima korišćenja. Naši Uslovi korišćenja (“Uslovi”) zajedno sa ovom Politikom privatnosti uređuju vašu upotrebu naše Usluge.

 1. Definicije

 

“Usluga” (sa velikim “u”) znači web mesto https://sanitours.com kojim upravlja Sani trade & tours doo, ul. Takovska 5, 11000 Beograd, PIB 100168028, MB 06926835 dok “usluga” tj. “usluge” (sa malim “u”) označavaja turističke usluge koje pružamo Klijentima.

 

“Lični podaci” podrazumevaju podatke o živoj osobi koja se može identifikovati iz naših baza podataka (ili iz tih i drugih podataka kojima raspolažemo).

 

“Podaci o korišćenju” su podaci prikupljeni automatski ili generisani upotrebom Usluge ili od same servisne infrastrukture (na primer, trajanje posete stranici).

 

“Kolaćići” su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju) i koje nam pomažu da vam serviramo primerene i visokokvalitetne remarketing oglase. Kolačići na vašem uređaju nam ne mogu otkriti vaš identitet (ime i prezime), fizičku, tj. stvarnu adresu stanovanja, broj vašeg mobilnog telefona, itd. Jedini način da dođemo u posed vaših ličnih podataka je da kao korisnik naše Usluge svojevoljno te podatke unesete u polja u okviru naše Usluge i kliknete dugme za slanje ili nam lične podatke svojevoljno dostavite na office@sanitours.rs.

 

“Kontrolor podataka”je fizičko ili pravno lice koje (bilo sama, bilo zajedno ili zajedno s drugim osobama) određuje u koje svrhe i na koji se način obrađuju ili trebaju obraditi bilo koji lični podaci. Za potrebe ove Politike privatnosti, smatraće se da smo mi smo Upravljač podacima vaših podataka.

 

“Procesori podataka” (ili Pružaoci usluga) znači bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime kontrolora podataka. Možemo koristiti usluge različitih pružalaca usluga kako bismo efikasnije obrađivali vaše

podatke.

 

“Subjekat podataka” je svaka živa osoba na koju se lični podaci odnose.

 

“Korisnik” je pojedinac koji koristi našu Uslugu. Korisnik je isto što i Subjekat podataka.

 

 

 1. Prikupljanje podataka

 

Prikupljamo nekoliko različitih vrsta ličnih podataka kako bismo vam poboljšali korisničko iskustvo. Tokom korišćenja naše Usluge i usluga, možda ćemo od vas tražiti da nam dostavite određene lične podatke kojima vas je moguće identifikovati („Lični podaci“). Podaci koji mogu lično identifikovati mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 

0,1. Email adresa 0,2. Ime i prezime 0,3. Broj telefona

 

Vaše lične podatke možemo koristiti za slanje biltena, marketinških ili promotivnih materijala i drugih informacija koje bi vas mogle zanimati. Možete odustati od primanja bilo kakve vrste sadržaja od nas klikom na link

„Odjava“ u okviru e-mail korespondencije koju možete primiti od nas, ili slanjem reči „Stop“ na office@sanitours.rs.

 

Podaci o upotrebi

 

Takođe možemo prikupljati podatke koje vaš internet pregledavač (browser) šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi putem bilo kojeg uređaja („Podaci o upotrebi“). Ovi podaci o upotrebi mogu sadržati podatke poput adrese internet protokola vašeg računara (IP adresa), vrste i verzije pregledača, stranice naše Usluge koje

posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugih dijagnostičkih podataka. Kada Usluzi pristupate sa mobilnog uređaja, ovi podaci o upotrebi mogu sadržati informacije kao što su vrsta uređaja koji koristite, jedinstveni ID uređaja, IP adresa vašeg uređaja, operativni sistem uređaja, vrsta internet pregledača koji koristite, jedinstveni identifikator uređaja, kao i druge dijagnostičke podatke.

 

Praćenje podataka kolačića

 

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj Usluzi. Kolačići su datoteke s malom količinom podataka koje mogu sadržavati anonimni jedinstveni identifikator. Kolačići se u vaš pregledač šalju sa našeg veb adrese i čuvaju na vašem uređaju. Možete naložiti svom pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić

šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti našu Uslugu.

 

Primeri kolačića koje koristimo:

 

0,1. Sesijski kolačići: Sesijske kolačiće koristimo za rad naše Usluge. 0,2. Preferencijski kolačići: Koristimo preferencijske kolačiće kako bismo zapamtili vaše preference i razna podešavanja.

0,3. Sigurnosni kolačići: U sigurnosne svrhe koristimo sigurnosne kolačiće. 0,4. Kolačići za oglašavanje: Kolačići za oglašavanje koriste se za prikazivanje oglasa koji su u skladu sa vašim interesovanjima

 

 

 1. Korišćenje podataka

 

Sani trade & tours doo koristi prikupljene podatke u razne svrhe: 0,1. pružanje i održavanje naše Usluge;

0,2. da vas obavesti o promenama naše Usluge; 0,3 pružanje korisničke podrške;

0,4. analizu u cilju poboljšanja naše Usluge; 0,5. nadziranje upotrebe naše Usluge;

0,6. za otkrivanje, sprečavanje i rešavanje tehničkih problema;

0,7. izvršavanje naše obaveze i sprovođenje naših prava koja proizlaze iz bilo kojih ugovora sklopljenih između vas i nas, uključujući naplatu

0,8. slanje vesti, ekskluzivnih i vremenski ograničenih akcija i ponuda i opšte informacije o drugoj robi, uslugama i događajima koje nudimo, a slične onima koje ste već kupili ili se o njima raspitali, osim ako niste odlučili da nećete primati takve informacije;

0,9. u bilo koju drugu svrhu, ali isključivo uz vaš pristanak

 

 

 1. Zadržavanje podataka

 

Zadržaćemo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo vaše Lične podatke u onoj meri u kojoj je potrebno da udovolje našim zakonskim obavezama (na primer, ako se od nas zahteva da zadržimo vaše podatke u skladu s važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike. Takođe ćemo zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi obično se čuvaju kraći period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše Usluge ili smo zakonski obavezni čuvati te podatke duži vremenski period.

 

 

 1. Prenos podataka

 

Vaši podaci, uključujući lične podatke, mogu se skladištiti na računarima, skladištima podataka i serverima smeštenim izvan vaše države, pokrajine, ili neke druge državne vlasti, gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od zakona važećim u vašem mestu stanovanja. Ako se nalazite

izvan Srbije i odlučite da nam dostavite podatke, imajte na umu da podatke, uključujući lične podatke, obrađujemo i skladištimo na računarima, skaldištima podataka i serverima koji se mogu nalaziti u Srbiji ili drugde.

Svojevoljno unošenje ličnih podataka u polja u okviru naše Usluge, kao i njihovo slanje klikom na dugme ispod polja, predstavlja pristanak na taj prenos, kao i saglasnost sa ovom Politikom privatnosti.

 

 

 1. Otkrivanje podataka

 

Sani trade & tours doo vaše lične podatke nikada ne otkriva trećim licima. Preduzećemo sve korake koji su potrebni kako bi se sačuvala bezbednost vaših ličnih podataka.

 

Lične podatke koje prikupljamo možemo otkriti trećim licima jedino:

 

0,1. U svrhu sprovođenja zakona. U određenim okolnostima od nas će se možda zatražiti otkrivanje vaših ličnih podataka ako to nalaže zakon ili kao odgovor na valjane zahteve javnih vlasti.

0,2. ako verujemo da je otkrivanje potrebno ili prikladno za zaštitu prava, imovine ili sigurnosti firme, naših kupaca ili drugih lica

0,3. uz vaš pristanak u bilo kom drugom slučaju

 

 

 1. Sigurnost podataka

 

Sigurnost vaših podataka važna nam je, ali imajte na umu da ni jedan način prenosa putem Interneta nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo najsavremenije digitalne alate za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu i stoprocentnu sigurnost.

 

 

 1. Vaša prava na zaštitu podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka

Evropske Unije (GDPR)

 

Ako ste državljanin jedne od zemalja Europske unije (EU) imate određena prava na zaštitu podataka obuhvaćena GDPR-om. Cilj nam je da preuzmemo korake kako bismo vam omogućili ispravljanje, izmenu, brisanje ili ograničenje upotrebe vaših ličnih podataka. Ako želite da saznate koje lične podatke imamo o vama i ako želite da se oni uklone iz naših kompjuterskih sistema, pošaljite nam e-mail na office@sanitours.rs.

U određenim okolnostima imate sledeća prava na zaštitu podataka: 0,1. pravo pristupa, ažuriranja ili brisanja podataka koje imamo o vama;

0,2. pravo ispravljanja. Imate pravo na ispravljanje podataka ako su netačni

ili nepotpuni;

0,3. pravo na prigovor. Imate pravo da prigovorite našoj obradi vaših ličnih podataka;

0,4. pravo na prenosivost podataka. Imate pravo dobiti kopiju svojih osobnih podataka u strukturiranom, mašinski čitljivom i često korišćenom formatu;

0,5. pravo na povlačenje pristanka. Takođe imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kojem trenutku u kojem se oslanjamo na vaš pristanak za obradu vaših osobnih podataka; Imajte na umu da ćemo od vas možda zatražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorite na takve zahteve. Napominjemo, možda nećemo moći pružiti Uslugu bez potrebnih podataka. Imate pravo da podnesete žalbu Upravi za zaštitu podataka na naše prikupljanje i upotrebu vaših ličnih podataka. Za više informacija obratite se lokalnom telu za zaštitu podataka u Evropskoj uniji.

 

 

 1. Pružaoci Usluga i usluga

 

Možemo zaposliti fizička i pravna lica da nam olakšaju Uslugu ili usluge („Pružaoci usluga“), pružaju usluge u naše ime, pružaju usluge povezane

sa Uslugom ili nam pomažu u analizi korišćenja naše Usluge. Ta lica mogu imati pristup vašim ličnim podacima isključivo u svrhu obavljanja ovih zadataka u naše ime i ne smeju ih otkrivati trećim licima ili koristiti u bilo koje druge svrhe.

 

 

 1. Analitika

 

Da bismo pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, možemo koristiti usluge nezavisnih pružalaca usluga.

 

 

 1. CI / CD alati

 

Da bismo automatizovali proces razvoja naše Usluge, možemo koristiti usluge nezavisnih pružalaca usluga.

 

 

 1. Remarketing na osnovu aktivnosti korisnika

 

Usluge remarketinga možemo koristiti za oglašavanje na web lokacijama trećih strana nakon što ste posetili našu Uslugu. Mi i naši nezavisni pružaoci usluga koristimo kolačiće za informisanje, optimizaciju i serviranje oglasa na osnovu vaših prošlih poseta našoj Usluzi.

 

 

 1. Plaćanja

 

U okviru naše Usluge možemo nuditi plaćene proizvode i / ili usluge. U tom slučaju za obradu plaćanja koristimo usluge trećih strana (Procesori plaćanja). Nećemo čuvati ili prikupljati podatke o vašoj platnoj kartici. Te se informacije šalju direktno Procesorima plaćanja, u kom slučaju je raspolaganje vašim ličnim podacima regulisano Poilitikama privatnosti firme

čije je procesor plaćanja vlasništvo. Ovi Procesori plaćanja se pridržavaju standarda postavljenih od strane PCI-DSS, a njima upravlja Veće za sigurnosne standarde PCI, što je zajednički napor brendova poput Visa, Mastercard, American Express i Discover. Zahtevi PCI-DSS obezbeđuju sigurno raspolaganje podacima o plaćanju.

 

 

 1. Linkovi do ostalih mesta na internetu

 

U okviru naše usluge možda naiđete na linkove do drugih mesta na internetu kojima ne upravljamo mi i za koja ova Politika privatnosti ne važi. Ako kliknete link treće strane, bićete preusmereni na veb mesto te treće strane. Preporučujemo vam da se upoznate sa Politikom privatnosti svake veb stranice koju posetite. Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, Politiku privatnosti ili prakse bilo koje veb stranice uključujući Usluge, proizvode i usluge treće strane.

 

 

 1. Privatnost dece

 

Naša Usluga, kao ni usluge nisu namenjene osobama mlađim od 18 godina (u daljem tekstu „Dete“ ili „Deca“). Ne prikupljamo podatke koji otkrivaju identitet osoba mlađih od 18 godina. Ako ustanovite da nam je dete dalo svoje lične podatke, kontaktirajte nas na office@sanitours.rs. Ako utvrdimo da u svom posedu imamo lične podatke koje je unelo dete, a bez pristanka roditelja ili staratelja, preuzećemo trenutne korake u cilju uklanjanja tih podataka sa naših računara, skladišta podataka i servera.

 

 

 1. Izmene ove Politike privatnosti

 

Sa vremena na vreme ažuriramo našu Politiku privatnosti. Preporučujemo vam da povremeno proverite ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih

promena. Izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kad se objave na ovoj stranici.

 

Kontaktirajte nas!

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas e-poštom: office@sanitours.rs.

Pozovite nas